Prof. Lynn J. Frewer

Newcastle Üniversitesi, Tarım, Gıda ve Kırsal Kalkınma Bölümü

Lynn J. Frewer, 2011 yılından beri Birleşik Krallık'taki Newcastle Üniversitesi'nde Gıda ve Toplum Profesörüdür. Frewer; University College London'da ergonomi yüksek lisansı yaptıktan sonra Bristol Üniversitesi'nden psikoloji ve Leeds Üniversitesi'nden uygulamalı psikoloji alanında doktora dereceleri aldı. Frewer, 2002 - 2011 yılları arasında Wageningen Üniversitesi'nde Gıda Güvenliği ve Tüketici Davranışları Profesörü olarak görev yaptı. Frewer; gıdalar, gıdalarla ilgili riskleri ve faydalara verilen farklı toplumsal ve bireysel yanıtların anlaşılması ve ölçümlemesini de kapsayan gıda üretimi ve sosyolojisi; sağlık; sürdürülebilirlik ve güvenlik; risk (fayda) iletişimi stratejilerinin test edilmesi; gıda teknolojilerine olan tutumu dahil olmak üzere gıda seçimiyle ilgili diğer halk sağlığı girişimleri; bilimsel sonuçların sağlık politikalarına dönüştürülmesi; paydaş analizi; bilimsel gündem belirlemede bilimsel öngörülerde bulunma; gelişen gıda teknolojileri alanında politika ve yönetişim; ve gıda ve tarımsal riskler gibi farklı araştırma konularına odaklanmaktadır. Bu alanlarda yayımlanmış 160'tan fazla hakemli makalesi (10 Kasım 2013 itibarıyla Scopus H endeksi 35) bulunan Frewer, çok sayıda kitaba, bölüm kaleme alarak ve editör olarak katkıda bulunmuştur. Frewer'ın araştırmaları, Birleşik Krallık devlet kurumları (MAFF/FSA/DoH), araştırma konseyleri (örn. Hollanda'da NWO), endüstri ve koordinatör ya da çalışma lideri olarak görev yaptığı Avrupa komisyonu projeleri (bugüne kadar 30 tane) tarafından finanse edilmektedir. Bu çalışmaların birçoğu yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerde sağlık politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması üzerine odaklanmaktadır.

Frewer, birçok ulusal ve uluslararası komite, yürütme kurulu ve uzmanlık komitesinde görev yapmaktadır. Halen, Avrupa "Sağlıklı Yaşam için Sağlıklı Beslenme" Ortak Program Girişiminin Bilimsel Danışma Kurulunda; İsviçre'nin ulusal sağlıklı ve sürdürülebilir gıda girişimi Yürütme Kurulunda; Birleşik Krallık FSA Sosyal Bilimler Araştırmaları Danışma Kurulunda; External Science Advisory Panel'da (ESAP), CEFIC Uzun Vadeli Araştırma Girişiminde; ve Uluslararası Yaşam Bilimleri Enstitüsü'nün (ILSI) toplumun gıda teknolojilerine yaklaşımı üzerine uzman gruplarında görevlidir. Frewer; Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü, Gıda ve Tarım Örgütü, ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu gibi uluslararası kuruluşların risk iletişim politikalarına ve eğitim materyallerine de uzmanlık deneyimiyle katkıda bulunmaktadır. Frewer, ILSI araştırma vakfının mütevelli heyetinin bir üyesidir.