RAYMOND GEMEN

Üst Düzey Yönetici - Gıda & Sağlık Bilimi, Avrupa Gıda Bilgi Konseyi (EUFIC)

Raymond, Biyoloji alanında geniş bir bilgi birikimine ve Hollanda’da Wageningen Üniversitesi Beslenme ve Sağlık alanında yüksek lisans derecesine sahip. Farklı sektör (kamu, özel, kar amacı gütmeyen) ve ülkelerde (NL, DE, IT, BE) profesyonel iş deneyimi edindi ve ürün geliştirme, politika desteği (Avrupa Komisyonu, Ortak Araştırma Merkezi) ve sağlık iletişimi alanlarında bilimsel seviyede sözlü ve yazılı çeviriler yaptı.

EUFIC’deki mevcut görevi gereği, birçok EUFIC ve EIT projesi yönetiyor ve Avrupa gıda sistemlerini daha sürdürülebilir ve gelecekte olabilecek değişikliklerden etkilenmeyen hale getirmek üzere tasarlanan AB tarafından finanse edilen PROTEIN2FOOD ve FIT4FOOD2030 isimli iki adet projede iletişimin sağlanması adına “İş Paketi Lideri” olarak görev yapıyor.

EUFIC’deki görevinin dışında Voeding Nu (sağlık görevlileri için çıkarılan Hollanda menşeli beslenme dergisi)’nin danışmanlık kurulunda yer alıyor ve Avrupa Beslenme Liderliği Platformu (ENLP)’nin yönetim kurulu üyeliği görevini yürütüyor.